TOP > Music CD・DVD > Soundtracks > Kyouko Toshinou (CV: Yuka Otsubo) > Yuru Yuri Uta Solo!04/Toshinou Kyouko(Cv.Otsubo Yuka)

Kyouko Toshinou (CV: Yuka Otsubo)

CD Single Yuru Yuri Uta Solo!04/Toshinou Kyouko(Cv.Otsubo Yuka)

Yuru Yuri Uta Solo!04/Toshinou Kyouko(Cv.Otsubo Yuka)

Customer Reviews

 • ★★★★★ 
  (0 posts)
 • ★★★★☆ 
  (0 posts)
 • ★★★☆☆ 
  (0 posts)
 • ★★☆☆☆ 
  (0 posts)
 • ★☆☆☆☆ 
  (0 posts)

Do you want to write a review?

Write you own review